Dieter Schönberger

1dieter alt

5. Dan

Aikikai So Honbu Tokio

 

Dr. Hans Baierl

2hans new

4. Dan

Aikikai So Honbu Tokio

 

Franz Bösl


IMG 2418 web


 

 

 

 

 

 

4. Dan Aikido, Aikikai Honbu Dojo

2. Dan Shinkiryu Aiki Budo

2. Dan Daitoryu Aiki Jujutsu Bokujokan

1. Dan Karate